Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Byggeri / Bygningsdesign / Akustikk, støy og vibrasjoner

Akustikk, støy og vibrasjoner

Foto: COWI AS

​Lyd og vibrasjoner gir oss viktig informasjon og gode opplevelser, men dette kan også ha negativ effekt på våre liv og vår helse. COWI prosjekterer god akustikk og kontrollerer støy og vibrasjoner.

​Vårt rådgiverteam tilbyr kompetent rådgivning innen akustikk, elektroakustikk, støy og vibrasjoner for offentlige og private bygg, samferdselsprosjekter, arkitekter, utviklere og entreprenører.

Rom- og bygningsakustikk

Akustiske forhold i bygg er en kjernekompetanse i COWI. Vi prosjekterer gode lydmiljø i alle typer bygg, så som kontorlandskap, industriarbeidsplasser, skoler, stadioner, konsertsaler, kirker, sykehus og flyplasser med mer.

COWI har bred ekspertise innen optimalisering av akustikk i konsertsaler, kirker, museum og andre kulturelle institusjoner. Vi prosjekterer romakustikk, bygningsakustikk, elektroakustikk, AV-systemer, teaterteknisk lys og sceneteknikk til støtte for byggets funksjon og dets brukere.

Støykartlegging, planlegging og målinger

COWI kan utføre kartlegging og måling av støy i henhold til krav fra offentlige myndigheter. Vi tilbyr både enkle og avanserte løsninger for å kartlegge, planlegge og kontrollere effekt av støy fra for eksempel samferdsel, industri, havner, og utesteder på omgivelsene. Vi har variert og avansert erfaring med planlegging av støytiltak, støyovervåkning og støymålinger og bistår ved søknader til offentlige myndigheter.

Vibrasjoner og strukturell dynamikk

COWIs eksperter på vibrasjoner og strukturell dynamikk har bred erfaring med monitorering og kartlegging av vibrasjoner, for eksempel basert på GIS mapping.

Vibrasjoner og strukturell dynamikk er spesielt viktig i forbindelse med infrastrukturprosjekter så som broer, tuneller og baneprosjekt. Men også innen industri og oljevirksomhet har strukturell dynamikk påvirkning på bygninger og infrastruktur.

Vibrasjoner kan også være et problem i miljøer der mennesker bor og arbeider. Det har stor innflytelse på deres livskvalitet og helse.

SIST OPPDATERT: 18.08.2017