Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Byggeri

Byggeri

Et bygg er mer enn et fysisk klimaskall. Det skal legge til rette for for ulike private og profesjonelle aktiviteter, samt være fleksibelt overfor fremtidige behov. Bygningsmassen er en viktig del av en nasjons infrastruktur. Den representerer en stor kapitalbinding som krever profesjonell verdiforvaltning.

COWI er rådgiver for helheten i alle typer byggeprosjekt; fra idéstadiet, gjennom planlegging, bygging, drifts-, vedlikeholds- og utviklingsfasen, til riving og rehabilitering.

En stor del av verdens energi- og material-produksjon går til oppføring og drift av bygninger. Det er et mål for COWI å la miljøeffektvitet være en naturlig rød tråd i vårt arbeid. Slik tar vi sammen med byggherren ansvar for energibruk, langsiktighet og totaløkonomi. Samtidig skaper vi et sunt innemiljø og gir et nyttig bidrag overfor den globale ressurssituasjonen.

Vil du vite mer?

Kirsti Engebretsen Larssen
Divisjonsdirektør Bygninger
Tlf.: 922 32 122
kla@cowi.no

Utvalgte referanser

Byggeri

Relaterte tjenester

Akustikk, støy, vibrasjoner og elektroakustikk