Bærekraftig byutvikling

Foto: A-lab
God byutvikling er ikke tilfeldig.
Våre fageksperter brenner for å utvikle bærekraftige løsninger for transport, miljø, bygg og byrom i fremtidens byer.
Norske byer vokser. Kombinasjonen befolkningsvekst og sentralisering skaper komplekse utfordringer som vi i COWI jobber med å løse.

Bærekraft må stå i sentrum av all samfunnsplanlegging. Bærekraftig byutvikling handler om å skape byer som er gode å leve, arbeide og bevege seg i.

Det er først når vi har en god balanse mellom miljø, næring, handel, transport og det gode livvi fullt ut kan si at byutviklingen er bærekraftig.

 

Samfunnsøkonomiske effekter

Nøkkelen til økonomisk vekst i det norske samfunnet ligger i å utvikle de store byregionene. En region vokser ikke uten vekst i næringslivet. Våre analytiske tilnærming gir grunnlag for beslutninger som optimaliserer verdiskapningen og de samfunnsøkonomiske effektene.

 

Løser mobilitetsutfordringene i byer

Effektive transportløsninger er en forutsetning for å skape attraktive byregioner. Våre trafikkplanleggere og arealplanleggere utvikler løsninger for at sykkel, gange og kollektivtrafikk skal ta veksten i den regionale persontrafikken. Samtidig planlegger våre ingeniører komplekse infrastrukturprosjekter for veg og jernbane, slik at man raskt og trygt kan reise mellom byene.

 

Redusere miljøbelastninger

​Design av miljømessig bærekraft krever kunnskap om det komplekse samspillet mellom transport, bygg og byrom. Innovative løsninger innen ventilasjon, avfallsbasert energiproduksjon, materialvalg og livsløpsvurderinger må til for å redusere klimagassutslippene i byene. Tilrettelegging av blågrønne løsninger, biologisk mangfold, næring i de nederste etasjene må til for å skape liv mellom byggene.

I COWI jobber vi med noen av landets mest spennende prosjekter innen bærekraft og byutvikling. Her er noen av våre referanser:

SIST OPPDATERT: 26.10.2017