Informasjon om fortrolighet, begrensninger og rettigheter


1. Bruk av hjemmeside for COWI
2. Fortrolighet
3. Begrensninger
4. Opphavsrett
 

1. BRUK AV HJEMMESIDE FOR COWI AS

Vennligst les denne informasjonen om betingelser og rettigheter før du går inn i COWIs hjemmeside. Gjør du dette, tar vi det som en aksept av våre betingelser. Har du spørsmål om funksjoner på hjemmesiden, vennligst ta kontakt
med COWI.


2. FORTROLIGHET

Omfang

Fortrolighetspolitikken dekker all informasjon som blir sendt til, eller innsamlet fra COWIs hjemmeside. Hensikten er å beskytte brukerne av hjemmesiden og sikre at personlig informasjon blir håndtert på en sikker og ansvarlig måte.


Personlige opplysninger

De interaktive elementer på denne hjemmesiden krever at brukeren gir oss personlige opplysninger som navn, post- og e-post-adresse. Vi bruker kun kontaktinformasjon til å sende de opplysninger som brukeren har etterspurt, eller behandle relevant informasjon i henhold til brukerens anmodning.
Personlige opplysninger vil ikke bli delt med, eller solgt til tredjepart. COWI sletter regelmessig all informasjon som samles inn via hjemmesiden.


Uoppfordret informasjon

Åpne stillingssøknader og relatert materiale vil bli behandlet konfidensielt og ansett som personlig informasjon. All annen form for uoppfordret informasjon eller materiale som sendes til hjemmesiden, eller på annet vis er knyttet til hjemmesiden, vil bli behandlet som ikke-konfidensiell og kunne brukes uten begrensninger eller betaling av COWI.


Anonymitet

Hjemmesiden har ingen automatisk registrering av informasjon om brukere eller brukeradferd, for eksempel ved bruk av cookies. Hjemmesiden inneholder lenker til andre hjemmesider. COWI er ikke ansvarlig for hvordan fortrolighet håndteres på andre hjemmesider.


3. BEGRENSNINGER

 

Innhold

Hjemmesiden er tenkt som en introduksjon til COWIs aktiviteter og kun ment å gi et generelt bilde av disse. Det tilstrebes å gjøre innholdet så presist og aktuelt som mulig. Informasjonen stilles til rådighet som den er, COWI kan ikke garantere at det er komplett og til enhver tid presist og fullstendig. COWI forbeholder sig rett til å legge ned hjemmesiden uten varsel.


Ansvarsfraskrivelse

COWI er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av adgang til, eller bruk av innholdet på hjemmesiden og sider det er lenket til. Hjemmesiden inneholder lenker til andre hjemmesider utviklet av tredjepart som COWI ikke har kontroll over. COWI er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten eller innholdet av tredjeparts hjemmesider.

4. OPPHAVSRETT 
 

Copyright

Det er kun tillatt å laste ned materiale fra hjemmesiden til ikke-kommersiell bruk, forutsatt at du respekterer og overholder reglene om trademark og copyright. Du må ikke kopiere, reprodusere, publisere på nytt, laste opp, sende, overføre eller på annen måte distribuere, eventuelt ved hjelp av lenker, innhold fra denne hjemmesiden inkludert tekst, bilder, audio- og videofiler til offentlig eller kommersiell bruk eller kommunikasjon, uten skriftlig tillatelse fra COWI.
 

Varemerker, logoer og lignende

Varemerker og logoer på denne hjemmesiden tilhører COWI og må ikke tolkes som tillatelse til å benytte disse uten skriftlig tillatelse fra COWI.