Hjem / Skip Navigation LinksReferanser / Byggeri / Bærekraftige- og miljøriktige bygg

Kunnskapssenteret St. Olavs Hospital

Foto: Jan Edvardsen COWI AS
​Åpningen av Kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital markerte ferdigstillelse av hele sykehussenteret. COWI har vært en vesentlig bidragsyter med sin omfattende og varierte rådgiverkompetanse gjennom hele utbyggingsperioden.

Flerbrukshus med miljøprofil

Kunnskapssenteret er et nytt senter ved St. Olavs Hospital i Trondheim på ca. 18.000m². Det er lagt stor vekt på materialvalg, energibruk og HMS-forhold i miljøprofilen.

Bygget er planlagt som et passivhus og blir sentralt i forskning, undervisning og pasientbehandling. Arealet fordeles mellom St. Olav og NTNU, og deler av senteret blir også satt av til service- og handel.

Kunnskapssenteret inneholder undervisningsareal for Universitetet, lesesaler, universitetsbibliotek og store auditorier, det største med plass til 350 personer. Forskningslaboratorier, poliklinikker og sengeavdelinger for infeksjonsmedisin med isolater samt smertesenter.

Prosjektet er gjennomført som et BIM-prosjekt. Prosjekteringsverktøy er valgt ut fra dette. Det er gjennomført flere BIM-seminarer med erfaringsutveksling blant annet fra Statsbygg og andre større prosjekter, hvor BIM er vedtatt benyttet.

Det krevende ombyggingsprosjektet ble gjennomført samtidig som sykehuset var i drift, blant annet som følge av kompliserte grensesnitt i forbindelse med føringsveier for tekniske fag.

SIST OPPDATERT: 08.11.2015