Hjem / Skip Navigation LinksReferanser / Geografisk informasjon og IT

Geografisk informasjon og IT

GIS_IT 
 Foto: Foto/illustrasjon: COWI A/S.
Utvalgte referanser inn geografisk informasjon og IT:
Parkeringsløsninger

COWI har utviklet flere web-baserte fagsystemer for parkeringshåndtering.

  • PILEN (P-ileggelser) for håndtering av ileggelser og sakshåndtering av disse.
  • PARKA for håndtering av parkeringsløsninger, som boligsonekort, HC-kort etc.
  • HC-register for utstedelse og kontroll av HC-kort.
  • Saksbehandlingssystem for Parkeringsklagenemda for håndtering av klager på parkeringsgebyr.
  • Parkeringsordning ved innfartsparkering på jernbanestasjoner.

EE-register

Etablering og drift av et nasjonalt "Produsentregister for håndtering av elektriske og elektroniske produkter". Løsningen inneholder både en offentlig web-side og et internt administrasjonsverktøy.
Oppdragsgiver: SFT (2006-2009).

 

KOMPAS (kommunenes plan- og analysesystem)

Avdeling for informasjonssystemer har utviklet systemet "Kompas", som er et planverktøy for kommunene. Basert på en omfattende statistikk-database og egne planforutsetninger kan brukeren utarbeide prognoser for kommunens plansoner og kommunen totalt. Plansonene etableres ut fra valgfrie sammenstillinger av grunnkretser og kan utgjøre skolekretser eller andre områder for kommunal tjenesteproduksjon.

Internettportal for PANDA-gruppen

Database og internettportal for PANDA-gruppen, som administrerer plan- og analyseverktøyet Panda. Panda-gruppen består av alle fylkeskommunene.
Oppdragsgiver: PANDA-gruppen.

Saksbehandlersystem for Reindrift

COWI har utviklet et saksbehandlingssystem for behandling av søknad og behandling av  tilskudd for reineiere.
Oppdragsgiver: Reidriftsforvaltningen (2008-2009).

Environmentally VIable Electronic City

Formålet med dette prosjektet var å utvikle en database og internett-portal for kommersiell omsetning av miljøinformasjon og tilhørende verdiøkende tjenester. I første prosjektfase ble fokus satt på luftdata, meterologi og tilhørende topografiske kart.
Oppdragsgiver: European Commisssion (2002-2004).

Brannsikring av tett trehusbegyggelse

COWI har utviklet en GIS-applikasjon for håndtering av informasjon i forbindelse med brannsikrig av tett trehusbegybbelse. Systemet er integrert mot eksterte WMS/WFS webservices og lokale grunnlagsdata. Systemet inneholder også aktuelle tiltak ved eventuell brann.
Oppdragsgiver: Trondheim kommune (2009-2010).

Establisjment of national environmental monitoring system of China

COWI har utviklet den nasjonale miljødatabasen i Kina basert på firmaets produkt kalt ENSIS. Vann- og luftdata blir importert i en database. Det er også utviklet forskjellige rapporter og temakart tilpasset kinesiske behov. ESRI kartløsninger er også inkludert i systemet.
Oppdragsgiver: NORAD/ Utenriksdepartementet (2002 - 2004).

SIST OPPDATERT: 01.12.2016