Hjem / Skip Navigation LinksReferanser / Geografisk informasjon og IT / Arealplanlegging og eiendomsutvikling

Arealplanlegging og eiendomsutvikling

Eiendomsrett_arealforvaltning 
 Foto: COWI.
Utvalgte referanser arealplanlegging og eiendomsutvikling

Nydalsveien 16-26, Oslo

Utarbeidelse av reguleringsplan for kombinert bolig-/næringsområde, totalt ca. 40.000 m2 gulvflate. Avantor AS.

Gamlegrendåsen nord - Kongsberg

Utarbeidelse av reguleringsplan for nytt boligområde med ca. 400 boliger. Kongsberg Tomteselskap.

Kjøpesenter i Sarpsborg

Utarbeidelse av reguleringsplan. Sektor eiendomsutvikling.

Restanseprosjekt Oslo kommune

Konsulentbistand til Restanseprosjektet for plansaker. Offentlig saksbehandling av reguleringsplaner med sikte på køavvikling ved innføring av nye frister ved behandling av planforslag.

Dolomittbrudd i Skjerstad kommune

Utarbeidelse av melding og konsekvensutredning. SMA Nordland.

Boligfeltet Solsiden i Nydalen

Utarbeidelse av reguleringsplan og utomhusplan for ca. 400 boligenheter, bevaringsområder og friområder langs Akerselva. Avantor AS.

SIST OPPDATERT: 12.12.2016