GIS og IT

GIS_IT_03 
 Foto: COWI A/S.
Utvalgte referanser GIS og IT
Parkeringsløsninger

COWI har utviklet flere web-baserte fagsystemer for parkeringshåndtering.

  • PILEN (P ileggelser) for håndtering av ileggelser og sakshåndtering av disse.
  • PARKA for håndtering av parkeringsløsninger, som boligsonekort, HC-kort etc.
  • HC-register for utstedelse og kontroll av HC-kort.
  • Saksbehandlingssystem for Parkeringsklagenemda for håndtering av klager på parkeringsgebyr.
  • Parkeringsordning ved innfartsparkering på jernbanestasjoner.

EE-register
Etablering og drift av et nasjonalt "Produsentregister for håndtering av elektriske og elektroniske produkter". Løsningen inneholder både en offentlig web-side og et internt administrasjonsverktøy. SFT (2006-2009).

Piggdekk i OsloHåndtering av piggdekkoblatordningen i Oslo med IT-løsninger, drift, telefonstøtte og administrasjon. Løsningen inkluderer også webtjeneste for bestilling av oblater.
Oslo kommune, Samferdselsetaten (2004 - ).

KOMPAS (kommunenes plan- og analysesystem)Avdeling for informasjonssystemer har utviklet systemet "Kompas", et planverktøy for kommunene. Basert på en omfattende statistikk-database og egne planforutsetninger, kan brukeren utarbeide prognoser for kommunens plansoner og kommunen totalt. Plansonene etableres ut fra valgfrie sammenstillinger av grunnkretser og kan utgjøre skolekretser eller andre områder for kommunal tjenesteproduksjon.

Saksbehandlersystem for ReindriftCOWI har utviklet saksbehandlingssystem for behandling av søknad og behandling av  tilskudd for reineiere. Reindriftsforvaltningen (2008-2009).

Brannsikring tett trehusbegyggelse
COWI har utviklet en GIS-applikasjon for håndtering av informasjon i forbindelse med brannsikrig av tett trehusbegybbelse. Systemet er integrert mot eksterte WMS/WFS webservices og lokale grunnlagsdata. Det inneholder også aktuelle tiltak ved eventuell brann.
Trondheim kommune (2009-2010)

Web-basert system for håndtering av ikke-statlige midler i Politi og LennsmannsetatenSystemet dekker behovet for sporbarhet og kontroll av mottak av kontanter ved lokale driftsenheter. Løsningen er integrert med øvrige økonomisystemer.

Establishment of national environmental monitoring system of ChinaCOWI har utviklet den nasjonale miljødatabasen i Kina, basert på vår egen database ENSIS. Vann- og luftdata er importert, og det er utviklet ulike rapporter og temakart tilpasset kinesiske behov. ESRI kartløsninger er også inkludert i systemet.
NORAD/ Utenriksdepartementet (2002 - 2004).

IT-system for transportforsikring
Dette systemet er en del av den statlige beredskap for krig og krisesituasjoner. I beredskapssituasjon vil det oppstå behov for et system som raskt skal tas i bruk for å holde oversikt over statlige transportforsikringer.
GIEK (2006 - 2007).

 

SIST OPPDATERT: 02.12.2016