Energi

Energi 
 Foto: Jan Edvardsen / COWI AS.
Utvalgte referanser energi

Sjøfossen Energi Nordlandselva kraftverkSmåkraftverk med ytelse 2MW. Prosjektering av generator, transformator, apparat,- kontroll- og hjelpeanlegg. Utarbeidelse av forespørsel, tilbudsevalueringer og kontraktsinngåelse.

Narvik Energi Nygård kraftstasjonModernisering av eksisterende kraftstasjon. Prosjektering av statisk magnetisering for generatorer, elektroniske turbinregulatorer, oljetrykkanlegg, 36 kV koplingsanlegg og komplett kontrollanlegg for kraftstasjon. Utarbeidelse av forespørsel, tilbudsevalueringer og kontrahering.

Fjernvarme Fredrikstad Detaljprosjektering av fjernvarmenett i Fredrikstad byområde. Oppfølging i byggetiden.

GASNOR KarmøyPlanlegging og byggeledelse av lavtrykks distribusjonsnett for gass på Karmøy og i Haugesund. Oppfølging av kontrakt under bygging.

Energieffektiv gate- og veibelysning i Oslo(Pilotprosjekt med støtte fra Enova)
Introduksjon og fullskala utbygging av gatelys med dimming og styring via Powerline.

Nettverksprosjekt byggeiere i Trondheim(Energiprogram med støtte fra Enova)
Etablering av energiledelse med effektiviseringsprosjekt for HiST, Britannia, Roya, Kongsberg Maritime.

SIST OPPDATERT: 21.04.2016