Industri

Industri 
 Foto: Jan Edvardsen / COWI AS.
Utvalgte referanser industri

Nidar – Trondheim Flerårig samarbeid innen områdene

 • generell prosjektering, kontroll og byggeledelse.
 • industriventilasjon
 • ENØK analyser
 • hjelpesystemer: Isvann, damp, vann, trykkluft
 • tank- og røranlegg
 • layout pakkeanlegg.

FESIL Gruppen En rekke prosjekter på alle FESILs fabrikker innen områdene

 • høyspent energiforsyning inkludert hovedtransformatorer.
 • strømforsyning til smelteovner
 • instrumentering og styring av hovedprosess og hjelpesystemer

ALCOAFølgende prosjekttyper er gjennomført

 • industriventilasjon
 • varmegjenvinning fra trykkluft-, kjøle- og ovnsanlegg.
 • sjøvannskjøleanlegg
 • avfuktning av produksjonslokaler
 • vurdering av varmepumpeanlegg.
 • Borregård industrier
 • samarbeidsavtale som startet med byggrelaterte oppgaver og utviklet seg til å omfatte prosessrelaterte oppgaver og oppgaver knyttet til forsyning
Design for matvareproduksjon

Ved Norturas anlegg for storfe- og småfeslakteri i Malvik utarbeidet COWI bl.a. fabrikklayout, spesifiserte prosessanlegg og forsyningspunkter i tillegg til generell byggherrerådgivning.

Fiskeindustrien

Bransjenettverk for fiskeribedrifter med fokus på ressursforvaltning innen energi og vann. Store besparelser oppnådd. Prosjektet støttes av ENOVA.

SIST OPPDATERT: 15.04.2015