Hjem / Skip Navigation LinksReferanser / Samfunnsplanlegging og ledelse

Samfunnsplanlegging og ledelse

Samfunnsplanlegging 
 Foto: Jan Edvardsen/COWI AS.
Utviklingen i samfunnet drives av et komplisert samspill mellom teknikk, miljø og menneskers valg. Gode resultater krever helhetlig forståelse, planlegging og gjennomføring av prosjekter.

I COWI jobber vi tverrfaglig og lar samfunnsvitere, ingeniører, arkitekter, landskapsarkitekter og andre faggrupper utfylle hverandre og spille på lag med oppdragsgiver. Vårt mål er løsninger der mennesket og miljøet er i sentrum. Vi vet at veien dit krever god prosess- og prosjektledelse.

Våre kontorsteder over hele landet gir oss lokal forankring. Vi samarbeider med kollegaer fra alle deler av COWI konsern når det styrker prosjektløsningen. Videre har vi lang erfaring med internasjonal aktivitet og utviklingssamarbeid.

COWI representerer et av Norges ledende planleggingsmiljøer. Vi har mange oppdrag for offentlige og private kunder, blant annet innen:

  • Samfunnsøkonomisk analyse og metode
  • Evaluering og konsekvensutredning
  • Organisasjonsutvikling, velferds- og befolkningsanalyse
  • Trafikk og analyse
  • Arealplanlegging og landskapsarkitektur.

SIST OPPDATERT: 08.03.2018