Sentrumsutvikling i Asker

Foto: alt.arkitektur as

Et parallelloppdrag om utvikling av Asker sentrum. Sentrumsnær utbygging med boliger, elvepark, idrettsanlegg, handel og arbeidsplasser.

​Visjonen for Asker sentrum er et liv tett på byen, med lett tilgang på natur, idrett, kultur og handel. En moderne livsstil med de fleste fasiliteter og lave klimagassutslipp. Løsningen er bygget opp rundt en parkakse mellom kulturhuset og den nye idrettsstadioen. Flankert av urbane boliger og den rehabiliterte sentrumsparken, der Askerelva er brakt frem og gjort til en attraksjon i sentrum.

Askerbøringenes grønne identitet gjelder for de som bor i sentrum. Parker, hager og gater vil befolkes av fotgjengere og barn. Boligenes nærhet til det offentlige byrommet gir en lokalurban kvalitet som støtter opp om Askers identitet som bygdeby.

COWI og alt.arkitektur as utarbeidet et detaljert forslag til Asker sentrum i parallelloppdraget.

Våre anbefalinger til Asker kommune var formulert i tre overordnede målsettinger:

  • Askerelva skal være det viktige samlende elementet i Asker sentrum - elveløpet som barriere skal reduseres.
  • Askerbøringenes sports- og idrettsinteresse skal skape liv i sentrum – idrettsarenaene skal være et viktig arkitektonisk element i sentrumsstrukturen og som program støtte opp om de øvrige funksjonene.
  • Asker sentrum skal ha en lokalurban identitet - det skal være en høy integrasjon mellom boliger, lokalt organisasjonsliv og offentlige byrom.

BREEAM COMMUNITIES ble brukt som sjekkliste for planforslaget, slik at bærekraftnivået kunne klassifiseres på et overordnet nivå.

SIST OPPDATERT: 26.10.2017