Havnegaten i Kristiansand

Foto: Knut Arne Gjertsen, Wikimedia Commons

​COWI har utarbeidet reguleringsplan for ny Havnegate og Vestre Strandgate i Kristiansand sentrum på oppdrag for Statens vegvesen.

I oppstarten av oppdraget ble det gjennomført en tverrfaglig idé-fase hvor Kristiansand kommune, Kristiansand havn , Vest-Agder fylkeskommune og Agder kollektivtrafikk har vært involvert foruten de forskjellige fagområdene i Statens vegvesen.

Hensikten med idé-dugnaden var å få klarhet i hvilke hensyn som er viktige for de forskjellige aktørene, samt finne fram til på hvilke felt det er enighet om prinsipp for løsning og hvilke felt situasjonen er mer sammensatt og aktørene har forskjellige prioriteringer.

Som oppfølging av idé-dugnaden systematiserte COWI innspillene, og arrangerte et oppsummeringsmøte med representanter fra Statens vegvesen og COWI. Hensikten med møte var å avslutte og oppsummere den kreative fasen som prosjektet har startet med.

Deltagerne på workshopen holdt innledninger, hvor de hadde blitt utfordret til å være presise på mål og forutsetninger for området sett ut i fra sitt ståsted.  Med bakgrunn i de overordnede føringene fra Statens vegvesen og diskusjoner om mål på idé-dugnaden ble prosjektets mål definert som et styringsverktøy i det videre arbeidet.

SIST OPPDATERT: 27.10.2017