Skien brygge

Foto: a-lab
Konsekvensutredning, plankart, BREEAM Communities-sertifisering. Skien brygge er ett av to pilotprosjekter i Norge som sertifiserer etter denne metoden. Prosjektets høye miljøfokus er i så måte en storsatsning i norsk sammenheng.

Skien Brygge er et sentralt område i Skien, som i lang tid har vært benyttet for havneformål. Da denne la ned i 2005 ønsket grunneiere og kommunen en sentrumsutvidelse i dette området.

Med den umiddelbare nærhet til Skienselva, gode solforhold og sentrale lokalisering var dette et godt utgangspuntk for bærekraftig byutvikling.

a-lab vant arkitektkonkurransen for Skien brygge i 2010, og jobber nå med regulering av området basert på denne.

COWI er engasjert som rådgiver for samtlige fagutredninger for tilhørende konsekvensutredningen, samt opptegning av det juridisk bindende plankartet. I forbindelse med konsekvensutredningen er det utarbeidet 17 fagrapporter, for blant annet lokalklima, miljøundersøkelser, flom, kulturminner, naturmiljø og trafikk.

Prosjektets fokus på miljø er en storsatsning, og COWI er i gang med å BREEAM-sertifisere området etter manualen for BREEAM Communities.
Skien brygge er et av to pilotprosjekter i Norge som sertifiserer etter
denne metoden.

SIST OPPDATERT: 27.10.2017