Vippetangen

Foto: Øystein Søbye /NTB Scanpix

​Vippetangen er siste steg i byutviklingsplanen for Fjordbyen. Vippetangen skal rustes opp for å bedre møte behovet hos Oslos befolkning. Det skal bli en flerfunksjonell bydel hvor havnedriften skal leve side om side med byutvikling, kulturminner, attraksjoner og sjønær rekreasjon.

​Et bredt team med fageksperter innen alle aktuelle fagområder er satt sammen for å løse denne kompleks oppgaven. Foruten fagpersoner fra COWI i Norge og Danmark, samarbeider vi med 4B arkitekter, alt. arkitektur, OPAK og Deloitte. Vårt oppdrag er å finne fram de bærerkaftige ideene som skaper synergieffekter, der løsninger er ressurseffektive og løser flere problemer på en gang. Det gjøre vi ved at hensyn til økonomi, miljø og samfunn er en integrert del av prosessen.

Oppdraget er innledet med et kreativt tverrfaglig alternativstudie. Dette danner grunnlaget for mulighetsstudie, reguleringsplan og konsekvensutredning.

For Oslo Havn KF er det viktig å tilrettelegge og sikre Vippetangen som en godt fungerende ferjeterminal og cruisehavn, men også videreutvikle bygningsmiljøet til å kunne bli et attraktivt område for byens befolkning og besøkende. Området grenser til Akershus festning, noe som også gjør hensynet til kulturminner sentralt i dette oppdraget.

Parallelt pågår utredning av Fjordtrikk i regi av Ruter, områderegulering for et større byområde i regi av Oslo kommune. God koordinering og samarbeid med disse, samt andre aktører som Statens vegvesen, DFDS, Stena line, Riksantikvaren, Byantikvaren m fl. er et suksesskriterium, teamet bistår Oslo Havn i dette arbeidet.

SIST OPPDATERT: 26.10.2017