Hjem / Skip Navigation LinksReferanser / Vann og miljø / Vann og avløp

Vann og avløp

VA teknikk 
 Foto: COWI AS.
Utvalgte referanser vannforsyning, avløp og overvann

COWI har planlagt flere større, nye vannbehandlingsanlegg basert på ozon og biofiltrering. Av de største er Kørelen vannbehandlingsanlegg for Sund vatn og avlaup AS, Austevoll vannbehandlingsanlegg for Austevoll vatn og avløp BA og Skåtavatnet vannbehandlingsanlegg, Fusa for humusfjerning og desinfisering.

Vannbehandlingsanlegg for fjerning av jern og mangan for Sør-Fron kommune, Granvin herad, Eidfjord kommune.

Større ledningsanlegg med installasjoner:

  • reservevannforsyning mellom Glitrevannverket og Asker
  • vannforsyning Nord Jæren. Rehabilitering av høydebasseng på 20.000 m3 og planlegging av nytt høydebasseng på 20.000 m3
  • vannforsyning Trondheim. Bygging av nytt høydebasseng.
  • reservevannforsyning VIV
  • vannforsyning Nord-Jæren
  • reservevannforsyning Fredrikstad, Moss og Sarpsborg
  • inntaksledning Norsk Skog Saugbruks i Halden
  • inntaksledning sjøvann og utslipp i forbindelse med avsaltningsanlegg på Kypros

Overvannshåndtering basert på Low Impact Development, LID-prinsipp og konsept anvendes blant annet i prosjektene:

  • utbyggingsområde Urridaholt i Gardabær kommune på Island
  • overvannsplan for Haukåsvassdraget i Bergen kommune

SIST OPPDATERT: 17.02.2016