Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Baner, metroer, veger og flyplasser

Baner, metroer, veger og flyplasser

Velfungerende baner, metroer, veger og flyplasser er en forutsetning for et effektivt samfunn. I dette ligger et naturlig hensyn til lokale og globale miljøutfordringer.

COWI utfører både mindre og komplekse tverrfaglige prosjektoppgaver. I alle bane-, veg- eller flyplassprosjekt, legger vi vekt på samspillet og planprosessen mellom oppdragsgiver, andre involverte og våre medarbeidere.

Våre tjenester innen bane-, veg- og flyplassektoren omfatter alle stadier fra mulighetsstudier og analyser, til planlegging, prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter. Vi utfører også oppdrag innen
drifts- og vedlikeholdsplanlegging.

Vil du vite mer?

Lars Erik Hauer
Divisjonsdirektør
Transport og byutvikling
Tlf.: 909 24 844
leha@cowi.no

 

Frode Wiggen
Sjef forretningsområde Veg
Tlf.: 906 31 056
frwi@cowi.no

Geir Vidar Bratli
Sjef forretningsområde Bane
Tlf.: 906 25 616
bra@cowi.no

Frode Fjeldstad
Prosjektleder
Tlf.: 918 42 756
ff@cowi.no

Utvalgte referanser

Baner, metroer, veger og flyplasser

Relaterte tjenester

Støy og vibrasjoner