Bybane og trikk

Bybaner trikk 
 Foto: COWI AS.
Planlegging av bybane og trikk involverer mange parter. COWI har et kompetent utrednings- og planleggingsmiljø, med god kunnskap og innsikt i ulike planprosesser, lover og regler.

COWI har lang erfaring med utarbeidelse av planer og utredninger/analyser i tilknytning til skinnegående transportmidler. Vi har mange medarbeidere med lang erfaring og spesialkompetanse innen sporplanlegging og konsekvenser knyttet til banedrift.

COWI har spesielt god kompetanse innen:

 • prosess- og prosjektledelse
 • plan- og bygningsloven
 • byplanlegging og konsekvensutredninger
 • design av holdeplasser og stoppesteder
 • trafikkteknikk og trafikkmodellberegninger
 • planlegging og prosjektering
 • risikostyring/-analyser i hht. EN50126 RAMS
 • drift og vedlikehold
 • helse, miljø og sikkerhet
 • mekaniske og elektrotekniske installasjoner

Våre medarbeidere har spesialkompetanse innen konvensjonelle baner og innen ulike typer helautomatiske banesystemer.

COWI har et komplett flerfaglig miljø innen:

 • overbygning/spor, både ballastspor, spor i gate/vei og fastspor
 • signal-/sikringsanlegg, inkludert CBTC/ERTMS
 • banestrømforsyning og kontaktledningsanlegg
 • høy- og lavspenning hjelpekraftanlegg, herunder sporvekselvarme og togvarmeanlegg
 • jordingsanlegg
 • tele- og informasjonsanlegg
 • føringsveger

SIST OPPDATERT: 11.11.2015