Flyplasser

Foto: Ill.: Narud-Stokke-Wiig

COWI har lang erfaring med planlegging og prosjektering av flyplasser og flyplassområder. Vår kapasitet og brede kompetanse gjør det mulig å tilby komplette prosjektteam til ulike faser og fag.

COWI har gjennomført ulike prosjekter på mange norske, og mer enn 300 utenlandske flyplasser. COWI utfører både mindre og komplekse tverrfaglige prosjektoppgaver. I samtlige flyplassprosjekt, legger vi vekt på samspillet og planprosessen mellom oppdragsgiver, andre involverte og våre medarbeidere. Internt hos oss er det godt samarbeid mellom ingeniører, arkitekter, landskapsarkitekter og samfunnsvitere.

Våre tjenester innen flyplassektoren omfatter alle stadier fra mulighetsstudier og analyser, til planlegging, prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter. Vi utfører også oppdrag innen drift- og vedlikeholdsplanlegging.

Vi har spesialkompetanse innen mange områder, deriblant:

 • banegeometri
 • avvanning
 • deicing
 • tekniske installasjoner
 • parkeringsanlegg
 • adkomstveier
 • kvalitetsplaner
 • helse, miljø og sikkerhet
 • energi-design og planlegging
 • flyplassrelaterte IKT-systemer
 • brann
 • akustikk
 • innemiljø
 • miljøvennlige materialvalg
 • teknisk flybetjening.
 • simuleringer og kapasitetsvurderinger
 • avfallshåndtering
 • energiproduksjon

Dette er noen av våre utvalgte referanser innenfor flyplasser:

 • Terminal T2 på Gardermoen
 • Nye Flesland
 • Nytt tårn og sikringsbygg på Kristiansand Lufthavn
 • Non-Schengen-prosjektet
 • Geoteknikk Kristiansand Lufthavn
 • Helikopterbase for nye redningshelikoptre
 • Hovedrullebane på Andøya Flystasjon

SIST OPPDATERT: 12.11.2015