Drift og vedlikehold

Drift_vedlikehold 
 Foto: COWI AS.
I samferdselssektoren er behovet for vedlikehold og rehabilitering stort og voksende. COWI har kompetanse, erfaring og kapasitet til å gå inn i alle typer prosjekteringsarbeid knyttet til vedlikehold og rehabiliteringsprosjekt.
Betong er det dominerende byggematerialet for samferdselsanlegg. COWI har internasjonal spisskompetanse innen betongteknologi og vedlikeholdsprosjektering, blant annet prosjektering av anlegg for katodisk beskyttelse av betongkonstruksjoner. I Danmark har COWI eget betonglaboratorium som utfører alle aktuelle prøver og analyser.

 

Tjenester

  • Inspeksjon og tilstandskontroll av bruer, tunneler, kaier og andre konstruksjoner  av samferdselsanlegg 
  • Styrkeberegninger og klassifisering av konstruksjoner
  • Prosjektering av vedlikeholds- og forsterkningstiltak
  • Prosjektering knyttet til utvidelser og ombygging av konstruksjoner
  • Skadevurderinger
  • Kost/nytte analyser relatert til rehabilitering kontra utskifting og nybygg
  • Restlevetidsanalyser
  • Instrumentering og strukturell overvåkning

SIST OPPDATERT: 09.12.2015