Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Bru- tunnel- og marine konstruksjoner / Geoteknikk / Geotekniske grunnundersøkelser

Geotekniske grunnundersøkelser

Foto: COWI AS / Jan Holdhus

​Geotekniske grunnundersøkelser utgjør en viktig del av Geoteknikk-området. Det er de geotekniske feltundersøkelsene som gir informasjon om blant annet lagdeling, jordarter, jordartenes egenskaper, setninger og stabilitet.

COWI-konsernet har i dag mer enn 130 geoteknikere. Skandinavia er hovedfokus for våre prosjekter. Det skandinaviske samarbeidet styrker vårt tilbud og gir oss nødvendige ressurser for alle typer geotekniske oppdrag.

Med kvalifiserte grunnborere tilbyr COWI alt fra den enkleste sylinderprøvetaking til mer avanserte oppdrag med egne borerigger hvor vi utfører boring etter en boreplan både på land og på vann.

I COWI har vi et tett samarbeid med nærliggende kompetanseområder innen eget firma som måleteknikk, hydrogeologi og miljøteknikk.

Geotekniske grunnundersøkelser og prøvetaking gir en modell over hvordan grunnforholdene ser ut og kunnskapen om dette kan gi store besparelser for et prosjekt, både økonomisk og tidsmessig.

Feltresultatene benyttes videre for geotekniske utredninger, dimensjonering og grunnlagsdata for prosjekteringsgrunnlag.

SIST OPPDATERT: 24.01.2018