Livssyklusprosjektering

Livssyklusprosjekt_02 
 Foto: Jan Edvardsen/COWI AS.
Stadig flere byggherrer tar prosjektenes levetidskostnader i betraktning når de skal gjøre sine investeringer. Det er også større bevissthet rundt materialvalg, konstruksjonsløsninger og byggemetoder som gir bestandige konstruksjoner og reduserer kostnadene knyttet til vedlikehold og rehabilitering.
COWI har gjennom mer enn 40 års internasjonal erfaring med prosjektering, drift og vedlikehold av bruer, betongtunneler og andre betongkonstruksjoner, bygget opp en ledende kompetanse innen livssyklus-prosjektering av utsatte betongkonstruksjoner.


Vi er aktive i internasjonalt utviklingsarbeid knyttet til utvikling av metoder og regelverk.

Tjenester

  • Modellering av nedbrytningsmekanismer og miljøbelastninger
  • Livssyklusprosjektering 
  • Levetidskostnader (LCC)
  • Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og
    -strategier
  • Materialteknologi
  • Rådgiving ved valg av materialsammensetninger

SIST OPPDATERT: 11.12.2015