Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Bru- tunnel- og marine konstruksjoner / Marine konstruksjoner og havneanlegg

Marinekonstruksjoner og havneanlegg

Marine konstruksjoner, havner 
 Foto: COWI.

COWI har lang erfaring med utredning og planlegging av havner og marinekonstruksjoner. Både i Norge og internasjonalt. Vi tilbyr et komplett faglig miljø innen rådgiving og planlegging av havner, marinekonstruksjoner og kystsikring.

Tjenester
  • Geoteknikk
  • Havner og fergeterminaler
  • Marinaer, bryggeanlegg og maritim by- og tettstedsutvikling
  • Offshore vindmølleparker
  • Tilstandsvurdering av havner
  • Helse, miljø og sikkerhet

Multidisipline havneprosjekt I samarbeid med arkitekter tilbyr vi rådgiving og planlegging av komplekse og sammensatte havneprosjekt hvor eksempelvis by- og tettstedsutvikling inngår. Marinaer og bryggeanlegg i tilknytning til hytte- og boligområder er andre multidisipline oppgaver hvor vi har gode kunnskaper og erfaringer.

Havneplanlegging Sammen med våre danske kolleger har vi et stort faglig miljø som tilbyr tjenester gjennom alle faser fra analyse- og idéstadiet via planlegging og prosjektering, til byggeledelse og kontroll.

Marine konstruksjoner Vi har omfattende kunnskap om, og prosjekterfaringer fra, kaikonstruksjoner, pælearbeider under vann, demninger, bølgebrytere, ulike terminaler, fergeanlegg og offshore vindmølleanlegg.

Tilstandsvurderinger Vi utfører tilstandsvurderinger for ulike typer havneanlegg med forslag til vedlikeholdsprogram og eventuelle forsterkninger og utbedringer.

SIST OPPDATERT: 02.08.2016