Offshore vindkraftanlegg

Offshore_windkraft 
 Foto: COWI A/S.
Offshore vindkraftanlegg får aksept som et stadig mer aktuelt alternativ til tradisjonell energiproduksjon i Norge.
COWI har lang erfaring med utredning og planlegging av landbaserte vindmølleparker og offshore vindkraftanlegg. Vi tilbyr et komplett faglig miljø innen rådgiving og planlegging av slike anlegg.

 

Tjenester

  • Miljø- og lokaliseringsanalyser
  • Feltundersøkelser
  • Mulighetsstudier og  konseptvurderinger
  • Lønnsomhetsanalyser
  • Planlegging av energisystemer, mekaniske installasjoner,  tekniske anlegg og konstruksjoner
  • Driftsteknisk bistand
  • Prosjektledelse
  • Byggeledelse

SIST OPPDATERT: 28.02.2018