Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Bru- tunnel- og marine konstruksjoner / Risikostyring og risikoanalyse

Risikostyring og risikoanalyse

Risikostyring_risikoanalyse 
 Foto: Jan Edvardsen/COWI AS.
Risikostyring og risikoanalyser er viktig i alt prosjekteringarbeid for å dokumentere at prosjektene planlegges, bygges og driftes med tilstrekkelig sikkerhet.

Risikostyring inkluderer fastsettelse av sikkerhetsnivå, kartlegging av ulike typer risiki, fastsettelse av risikokriterier og korresponderende akseptkriterier.

En analyse starter med identifisering og kvalitativ undersøkelse av ulike risiki for å kartlegge hvilke element som må prioriteres. Prosessen inkluderer bruk av metoder for å definere sikkerhetsmålsetting, vurdering av sannsynlighet for at hendelser skal inntreffe, konsekvensanalyser knyttet til ulike hendelser, samt valg av designkriterier.

Risikoanlyser gir oppdragsgiver nødvendig grunnlag for å vurdere løsninger hvor kostnader for risikoforebyggende tiltak er avveid i forhold til sannsynligheten for at uønskede hendelser kan inntreffe.

Typiske eksempler på slike hendelser

  • Trafikkulykker (veg og jernbane)
  • Skipssammenstøt
  • Jordskjelv
  • Erosjon
  • Brann og eksplosjoner
  • Ekstreme miljøpåkjenninger som isgang, flom og bølgebelastning

SIST OPPDATERT: 09.12.2015