Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Bru- tunnel- og marine konstruksjoner / Samferdselskonstruksjoner

Samferdselskonstruksjoner

Samferdselskonstruksjoner 
 Foto: Jan Edvardsen/COWI AS.
COWI er en internasjonalt ledende rådgiver innen samferdselskonstruksjoner. Utallige prosjektløsninger, utviklings- og forskningsarbeid har gitt oss solid kompetanse for prosjektering av alle typer samferdselskonstruksjoner.

Vi har høy teknisk og ingeniørfaglig kompetanse som vi kombinerer med spisskompetanse innen økonomi, miljø- og risikovurderinger. Dette sikrer kreative, miljøtilpassede og kostnadseffektive løsninger. Det interne samarbeidet i COWI-konsernet er meget tett. Det satses mye på kompetanseoverføring og utvikling. Dette gir oss en unik mulighet til å gå inn i alle typer oppdrag, uavhengig av størrelse og kompleksitet.

Tjenester

Våre tjenester dekker alle faser i et prosjekt. Fra konsept- og mulighetsstudier, skisse- og forprosjekt, til detaljprosjektering, byggeplassoppfølging og inspeksjon, drift og vedlikehold.

  • Bruer
  • Kulverter
  • Støttemurer
  • Støyskjerming
  • Byggherrerådgivning og oppfølging i byggetiden
  • Kontroll og verifikasjon av beregninger og prosjekteringsarbeid

SIST OPPDATERT: 02.08.2016