Tunneler

Tuneller 
 Foto: COWI AS/Jan Edvardsen.

Tunneler og undersjøiske konstruksjoner får stadig større aksept og anvenvelse som miljøvennlige trafikkløsninger.

COWI arbeider over hele verden med planlegging og prosjektering av tunneler. Vi dekker alle planfaser fra forstudier til detaljprosjektering og utarbeidelse av driftsplaner.

Tjenester

 • Konseptløsninger og utførelsesmetoder
 • Konstruksjonsteknisk prosjektering
 • Geoteknisk og ingeniørgeologisk prosjekering
 • Prosjektering av mekaniske installasjoner
 • Prosjektering av ventilasjonsanlegg og elektrotekniske installasjoner
 • Sikkerhetsanalyser
 • SHA (bl.a helse, miljø og sikkerhet i bygge- og driftsfasen)
 • Byggeledelse og teknisk utførelseskontroll
 • Omdirigering av trafikk og omlegging av ledninger

Tunneltyper

 • Fjelltunneler
 • Løsmassetunneler (NATM)
 • Senketunneler
 • Tunneler boret med tunnelboremaskiner (TBM)
 • Tunneler støpt i åpen byggegrop ("cut and cover" tunneler)
 • Rørpressing
 • Dykkede rørbruer

SIST OPPDATERT: 02.08.2016