Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Byggeri / Brannsikkerhet

Brannsikkerhet

Brannsikkerhet 
 Foto: COWI AS/Jan Edvardsen.
Brannsikkerhet er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende vern av liv, materiell og samfunnskritiske funksjoner. Branntekniske krav er sentrale i bygningsregelverket.

COWI planlegger komplett brannsikkerhet med prosjektering av tiltak innen alle fagdisipliner.

Utvalgte tjenesteområder

 • Brannteknisk utforming av bygninger i samsvar med lover og forskrifter og eiers behov
 • Prosjektering av bygningstekniske tiltak
 • Prosjektering av tekniske tiltak knyttet til inert luft, slokking, brannalarm, evakuering, røykkontroll etc
 • Brannteknisk tilstandsvurderinger av byggverk
 • Brannteknisk dokumentasjon
 • Verifisering og dokumentasjon av brannsikkerhet
 • Bistand ved brannøvelser
 • Opplæring ved kurs
 • Spesialist-utredninger
 • Bistand i forskriftarbeid og veiledninger
 • Bistand til produktutvikling, standardisering og testing

COWI har sentral godkjenning for høyeste tiltaksklasse og kan foreta brannteknisk prosjektering av alternative løsninger ved analyse. Det gir frihet i utforming av bygninger og ivaretar arkitektoniske og praktiske behov.  

Effektiv prosjektgjennomføring omfatter brannteknisk utforming i nært samarbeid med eier og arkitekt. På grunnlag av ønsker om utforming og funksjoner, kartlegger vi muligheter og begrensninger og skisserer ulike løsningsalternativ. Dette gir grunnlag for utarbeidelse av helhetlig brannkonsept der brannsikkerheten doku­menteres i samsvar med forskrift.

Deretter utarbeides rapport og tegninger med oversikt over brann­seksjoner, brannceller, røykskiller, rømnings­veier og tiltak. Med dette som basis, er det klart for bygningsutforming og detaljprosjektering av tekniske tiltak.

Bygningsregelverket stiller strenge krav til dokumentasjon. Våre kvalitative vurderinger underbygges med simulering av brann-/røykspredning og evakueringsforløp når det er behov for det. Vi fokuserer på tiltak som gjør nytte og etterprøver løsningene med detaljerte beregninger.  

Beregningsverktøy

 • KameleonFireEx
 • FDS
 • STEPS
 • Allsafe
 • G-Jet
 • Formelverk og regneark for spesialoppgaver

Spesialistområder

 • Sykehus, flyplasser, teater og operaer
 • Inert luft
 • Brannsikring av vernet trehusbebyggelse
 • Museer og kulturminner
 • Kraftstasjoner og kontrollrom

SIST OPPDATERT: 28.11.2017