Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Byggeri / Rehabilitering

Rehabilitering

Rehabilitering 
 Foto: Jan Edvardsen/COWI AS.
Det er mange hensyn å ta ved rehabilitering og ombygging av et bygg. Å forandre fortid til framtid, krever grunnleggende forståelse og respekt for historiske verdier.

COWI har tverrfaglig kompetanse til å planlegge og gjennomføre rehabilitering og endringer av alle bygningskategorier og størrelser.

De ferdige prosjektene skal oppfylle dagens krav til anleggsteknikk, estetikk, brukervennlighet, funksjon, inneklima og bærekraft.

Vår tekniske kompetanse omfatter komplette studier av hele bygget og nærmiljøet. Vi gir råd innen teknikk, bygningskonstruksjon, energi og miljø.

Avhengig av behov, involverer vi brukere, byggherrer, myndigheter og andre interessenter på ulike nivåer. Det kan være fra tidligfase med generering av idéer, fram til ferdigstillelse og daglig drift er satt i gang/gjenopprettet.  

Målet er at alle involverte skal ha innsikt og reell innflytelse på de endelige løsningene som berører hver enkelt.  

SIST OPPDATERT: 13.09.2017