Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Geografisk informasjon og IT / Arealplanlegging og eiendomsutvikling

Arealplanlegging og eiendomsutvikling

Eiendomsrett_arealforvaltning 
 Foto: COWI.
COWI utfører prosjekteringsoppdrag innen areal- og eiendomsutvikling, offentlig planprosess og ulike utredninger knyttet til arealbruk. Våre rådgivertjenester retter seg mot private og offentlige byggherrer og eiendomsutviklere.

Forståelse for kundens behov og rammebetingelser, samt inngående kunnskap og bred erfaring fra formelle og uformelle beslutningsproses-ser, er grunnlaget for vår virksomhet som rådgiver innen arealplanlegging.

COWI utarbeider analyser av eiendoms- og bruksforhold, planmessige bindinger og konsekvenser ved planlagte bruksendringer av fast eiendom.

Basert på kunnskap om landbruksmessige strukturer og andre bindinger i et område, tilbyr vi analyser og forslag til løsninger i form av jordarrondering, jordkjøp, avtaler om bruksrettigheter, endring av adgangsforhold, og avtaler om dyrkningsbegrensninger.

I byområder kan vi utarbeide oversikter over eierforhold, servitutter, planlegging og øvrige rettslige bindinger det er nødvendig å kjenne i forbindelse med byforming og byutvikling. COWI medvirker til inngåelse av tekniske avtaler, tinglysning og avvikling av servitutter m.m.

SIST OPPDATERT: 25.11.2015