GIS og IT

GIS_IT_03 
 Foto: COWI A/S.
Geografiske informasjonssystemer (GIS) gir overblikk over data med geografisk dimensjon. COWI har høy kompetanse innen system- og databasedesign, webbaserte løsninger, tradisjonelle klient/server løsninger og GIS, samt generell IT drift og sikkerhet.

Våre systemutviklere har lang erfaring innen GIS-utvikling med ESRI-komponenter. Kjernekompetansen innen programmering er basert på Microsoft VisualStudio (2008 og 2010). Vi benytter også opensource-verktøy når det er ønskelig.

Vi har utviklet klient/tjener-applikasjoner og web-baserte løsninger med GIS-funksjonalitet mot databaser med store datamengder. Basert på mange års erfaring har vi opparbeidet en solid kompetanse på design og optimalisering av Oracle og SQL-Server databaser spesielt, og for relasjonsdatabaser generelt.

Videre har vi gode kunnskaper innen design av brukergrensesnitt, og vi legger stor vekt på brukervennlighet og enkelhet i løsningene. Leveranse skjer alltid i samarbeid med kundene, og et normalt utviklingsløp inkluderer flere iterasjoner der kunden inviteres til å vurdere og påvirke design og brukeropplevelse i løsningen.

SIST OPPDATERT: 02.12.2016