Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Geografisk informasjon og IT / Kart og datainnsamling

Kart og datainnsamling

Kartlegging 
 Foto: COWI.
COWI utfører fotogrametriske oppgaver over hele verden, blant annet knyttet til kartlegging og oppdatering av digitale kart, produsering av ortofoto, geologiske og hydrauliske undersøkelser, overvåking av miljø og undersøking av forurensning, og analysering av plantevekster og skog.
Laserscanning fra fly eller helikoptre, også kjent som LIDAR (Light Detection and Ranging), gir mulighet for å bestemme høyden på landskapet effektivt og med stor nøyaktighet.  Det muliggjør også fremstilling av høydemodeller for større områder.
 

Høydemodellene inneholder en beskrivelse av landskapets høydeforhold (bakker/daler), samt naturlige og menneskeskapte endringer i form av skog, bygninger og anlegg. Modellene kan blant annet benyttes til å analysere tekniske anlegg og landskaper, planlegge og prosjektere, 3D-visualisere by- og landområder, vurdere sikt- og vindforhold, og beregne støy.

SIST OPPDATERT: 12.04.2016