Geodata og analyse

Foto:
COWI produserer kart og geodataprodukter som ortofoto, skogscanning og 3D-bymodeller i mange land. Vi har spisskompetanse innen laserscanning av skog.

Kart og geodataprodukter som ortofoto, høydemodeller, 3D bymodeller og grafiske kart skaper overblikk, og har mange anvendelsesmuligheter.

Noen av tjenestene vi tilbyr oppdragsgiverene våre er flyfotografering med digitale kameraer, vektorkartlegging i SOSI-standarden, fremstilling av 3D bymodeller, produksjon av ortofoto, laserscanning fra fly, leveranse av høydemodeller og fremstilling av ulike temadata, laserskanning av skog som spisskompetanse i verdensmarkedet, skråfotografering, samt 2D kartlegging.

 

 

SIST OPPDATERT: 12.04.2016