Landmåling

Landmaaling_01 
 Foto: Jan Edvardsen/COWI AS.
COWI tilbyr tjenester innen alle sider av landmåling og geomatikk, hovedsakelig knyttet til bygg og anlegg, eiendom, detaljmåling for prosjektering, og industriprosjekter.

COWI disponerer moderne måle- og beregningsutstyr som totalstasjoner, digital nivellér, GNSS og bakkebasert laserscanner.

Noen av tjenestene vi kan tilby våre oppdragsgivere er innmåling, oppmåling som grunnlag for målebrev, eiendomsmåling, utstikking bygg og anlegg/vegstikking, geometrisk kontroll, industrimåling, setningskontroll, og GNSS. 

SIST OPPDATERT: 24.03.2017