Energi

Foto: Jan Edvarsen COWI AS
Større bevissthet om miljøfarene ved de fleste former for dagens energiproduksjon og det økende behovet for energi, gjør at energisituasjonen blir en av våre viktigste og mest krevende utfordringer i tiden som kommer.
Energi er ett av fire hovedsatsningsområder for COWI. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester fra planlegging av anlegg for eiere og beslutningstakere, til detaljert prosjektering av ulik produksjon og distribusjon av energi. Vi dekker alle ledd fra produsent til sluttbruker.

Eksempler på tjenesteområder
  • Forbrenningsanlegg med ulike energileveranser
  • Varmepumpeanlegg (varme- og kjøleanlegg)
  • Vindkraft
  • Fjernvarme- og fjernkjøledistribusjon
  • Bioenergianlegg
  • Biodrivstoff
  • LNG og gassdistribusjon
  • Energieffektivisering
  • Klimaeffekt

SIST OPPDATERT: 02.03.2015