Industri

Foto: COWI AS
Industriens behov for forandring og effektivisering øker stadig. Høyere krav til avkastning fra eiere, og økende fokus på miljø og samfunnsmessig ansvar, tvinger frem nye løsninger, prosesser og produkter. COWI bistår oppdragsgiver fra idé til realisert prosjekt.

Som en integrert del av COWIs rådgivning til industrien inngår prosjektledelse, økonomi, teknikk og kvalitet fra idéen oppstår, til prosjektet er realisert. I tett samarbeid mellom oppdragsgiver, COWI og involverte leverandører, fremskaffes kalkyler, layout og fremdriftsplaner i prosjektenes forskjellige faser fra skisseprosjekt til produksjonsklar fabrikk.

COWI bistår industrikunder innenfor de fleste fagområder. Nybygg, ombygging, optimalisering og utvikling av eksisterende anlegg planlegges og utføres sammen med en rekke kunder. COWI har bred internasjonal erfaring innen en lang rekke bransjer og benytter selvsagt det beste og nyeste av 3D flerfaglige modelleringsverktøy i vår prosjektering.

SIST OPPDATERT: 03.05.2016