Matindustri

Foto: Jan Edvardsen COWI AS
Matindustrien er en av Norges største industribransjer og et satsingsområde i COWI. Sjømat er et av Norges viktigste eksportprodukter og næringen er i en rivende utvikling.

Norsk matindustri står overfor utfordringer som vil sette krav til bedriftene når det gjelder kostnadseffektivitet, utnyttelse og driftssikkerhet i sine produksjonsanlegg for å være internasjonalt konkurransedyktige.

Innen sjømat har COWI fokusert på miljøvennlige landbaserte produksjonsanlegg. Her utnytter vi COWIs flerfaglige kapasitet samt vår spesialkompetanse innen vannrensing.

Gjennom COWIs Food Plant Design konsept tilbyr COWI matindustrien rådgivning og løsninger tilpasset fremtidig behov og utvikling.

COWI har et Food Plant Design team bestående av flerfaglige rådgivere fordelt på kontorene i Norge, Sverige og Danmark.

Tjenestekonseptet består blant annet av:

 • Prosjektledelse ved nybygg, utvidelse og flytting av produksjonsanlegg
 • Prosess engineering
 • Varestrømanalyse og layout for produksjonsanlegg
 • Fabrikkdesign (2D, 3D)
 • Masterplanlegging
 • Hygienisk design
 • Rådgiver ved innkjøp av prosess- og produksjonsutstyr
 • CE merking, ergonomi og sikkerhet
 • Matvaresikkerhet
 • Rasjonalisering og optimalisering av produksjonsprosesser
 • Vannrensing og utslippsløsninger
 • Prosessventilasjon og kjøling

SIST OPPDATERT: 12.12.2016