Olje & Gass

Foto: cowi as
Olje- og gassvirksomhet er en veletablert og internasjonal virksomhet hvor Norge har en ledende posisjon. Olje og gass vil i flere årtier være blant de viktigste energikildene globalt. Feltutviklingen og utvinning i framtiden må baseres på god miljøteknologi og høy sikkerhet mot forurensning.

COWI ønsker å bidra til en bæredyktig utvikling innen olje- og gassindustrien og tilbyr spesialisttjenester innen vannprosess. Vi deltar aktivt i feltutbygging, modifikasjoner knyttet til produsert og injisert vann. Vår kompetanse er viktig for økonomi og levetid knyttet til oljeutvinning og vi jobber tett med oljeselskapene.

COWI jobber også med flerfaglig detaljprosjektering av tekniske anlegg on- eller offshore, mulighetsstudier, klimaregnskap osv. Prosjektering av prosessmoduler/topsides er et av COWIs primære satsingsområder. Et flerfaglig prosjekteringsteam kan ta seg av hele prosessen for kunden, fra initielle studier og prosess-vurderinger, gjennom hele prosjekteringsfasen fram til tegninger og dokumenter for fabrikasjon.

Vår kompetanse er i hovedsak knyttet til

  • Topsides, moduler og prosess-anlegg, FPSO etc.
  • LNG-anlegg
  • Raffinerier
  • Mottaksanlegg på land
  • Sikkerhets- og risikovurderinger av tekniske anlegg og operasjoner
  • Miljø- og klimarelaterte tjenester

SIST OPPDATERT: 01.12.2016