Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Samfunnsplanlegging og ledelse

Samfunnsplanlegging og ledelse

Samfunnsplanlegging 
 Foto: Jan Edvardsen/COWI AS.

Utviklingen i samfunnet drives av et komplisert samspill mellom teknikk, miljø og menneskers valg. Gode resultater krever helhetlig forståelse, planlegging og gjennomføring av prosjekter.

I COWI jobber vi tverrfaglig og lar samfunnsvitere, ingeniører, arkitekter, landskapsarkitekter og andre faggrupper utfylle hverandre og spille på lag med oppdragsgiver. COWI har som mål å finne løsninger hvor mennesket og miljøet er i sentrum. Vi vet at veien dit krever god prosess- og prosjektledelse.

COWI er en anerkjent rådgiver innen samfunnsplanlegging internasjonalt, hvor vi opererer i skjæringspunktet mellom økonomi og politiske analyser, sosial utvikling, institusjonsbygging og samfunnsdeltagelse.

Vi utfører samfunnsrelaterte aktiviteter i sammenheng med de fleste av våre større prosjekt, samt i forbindelse med konsekvensutredninger, evalueringer og prosjektvurderinger. Våre kunder er utviklingsorganisasjoner, institusjoner og offentlige myndigheter over hele verden.

SIST OPPDATERT: 02.06.2017