Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Samfunnsplanlegging og ledelse / Evaluering og konsekvensutredning

Evaluering og konsekvensutredning

evaluering_konsekvens 
 Foto: Dwonderwall/flickr.

COWI utfører konsekvensutredninger i henhold til Plan- og bygningsloven, andre former for tidligfase utredninger, og evalueringer og etterprøvinger innen forskjellige områder.

Vår rådgiving retter seg mot private og offentlige byggherrer og eiendomsutviklere, internasjonale giverorganisasjoner og investeringsbankene. Vi bistår oppdragsgiver med å belyse tiltakets konsekvenser og bidrar til å skape optimale løsninger.

COWI er ansvarlig for konsekvensutredninger for alle typer tiltak etter Plan- og bygningsloven. Det gjelder store offentlige tiltak som veg- og jernbaneprosjekter, renovasjonsanlegg, m.fl., samt utbyggingsprosjekt av mindre omfang.

SIST OPPDATERT: 02.12.2016