Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Samfunnsplanlegging og ledelse / Organisasjonsutvikling, velferds- og befolkningsanalyse

Organisasjonsutvikling, velferds- og befolkningsanalyse

Befolkningsanalyse 
 Foto: COWI.
Samfunnet er summen av individer, bedrifter, ulike strukturer og organisasjoner. Forhold knyttet til befolkning og velferd er nært knyttet til organisasjonenes utvikling og funksjonsmåte.

COWI analyserer organisasjoner og demografi på mikro- og makronivå. Vi tilbyr bistand til befolkningsanalyser, analyse av levekår og utarbeiding av befolkningsprognoser. Cowi hjelper med å forstå og endre strukturer og organisasjoner.

COWI eier og forvalter Kompas, som er kommunenes plan- og analysesystem. Dette brukes av mange kommuner og konsulentmiljøer til statistisk analyse og befolkningsprognoser.

Kompas

Kompas eies av COWI, og er kommunenes plan- og analysesystem. Dette brukes av mange kommuner og konsulentmiljøer til statistisk analyse og befolkningsprognoser.

Basert på regionale og lokale planforutsetninger, kan brukerne enkelt lage befolkningsprognoser for fritt valgte regionale inndelinger. Prognoseresultatene benyttes ved analyser av blant annet skolekapasitet. Les mer om Kompas på www.kompas.no.

SIST OPPDATERT: 02.12.2016