Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Samfunnsplanlegging og ledelse / Samfunnsøkonomisk analyse og metode

Samfunnsøkonomisk analyse og metode

Samfunnsokonomi 
 Foto: Jan Edvardsen/COWI AS.
Samfunnsøkonomiske analyser er i økende grad blitt en del av grunnlaget for beslutninger om investeringer og virkemiddelbruk. De etterspørres av både offentlige og private kunder.

COWI legger vekt på å utføre analyser som er transparente og som følger den nyeste forskningen og metodikken på området.

COWI gjør analyser blant annet innen nyttekostnadsanalyse og konsekvensvurdering, økonomiske verktøy og modeller, etterspørselsanalyser, nærings- og handelsanalyse, transportøkonomi, energi- og klimaøkonomi, miljøøkonomi, og arbeidsmarkedsanalyser.

SIST OPPDATERT: 02.12.2016