Trafikksikkerhet

Foto:

​Trafikksikkerhet har i mange år vært på den politiske dagsorden. Til tross for en betydelig nedgang de senere år mister mange mennesker livet i trafikken hvert år, og årlig blir rundt 10 000 personer registrert skadet i trafikkulykker i Norge.

​I regi av myndighetene legges det hvert år ned en betydelig innsats for å forbedre trafikksikkerheten. En viktig del av det norske trafikksikkerhetsarbeidet er nullvisjonen. Nullvisjonen er et bilde av en ønsket framtid der ingen blir drept eller livsvarig skadd som følge av ulykker i vegtrafikken.

COWI har i en årrekke vært rådgiver for Statens vegvesen og for kommuner i spørsmål vedrørende trafikksikkerhet. Vår innsats har blant annet omfattet konkrete forslag til utforming av veger og gater, ulykkesanalyser og ulykkesstatistikk, trafikksikkerhetsrevisjon, trafikksikkerhetsplaner for kommuner og beregninger av effekter av ulike typer trafikksikkerhetstiltak.

COWI har også egne trafikksikkerhetsrevisorerer som er godkjent av Statens vegvesen.

SIST OPPDATERT: 04.05.2016