Transportøkonomi

Foto:

​Transportøkonomi og finansiering av samferdselsprosjekter er et tema som til en hver tid er høyaktuelt og helt essensielt som et ledd for å vurdere og prioritere utbygginger av samferdselsanlegg i Norge.

​Statens vegvesen, fylkeskommuner og kommuner, Jernbaneverket, NSB og kollektivselskap etterspør tjenester innen transportøkonomi. COWI bistår med rådgiving på alle nivåer. Det kan være rådgiving i form av ulike bedrifts- eller samfunnsøkonomiske analyser, eller bompengefinansiering av vegutbygginger. COWI bruker bl.a. EFFEKT i samfunnsøkonomiske analyser av vegprosjekt.

Våre analyser innen persontransport er ofte basert på reisevaneundersøkelser og trafikkmodeller, det gjør det mulig å tilpasse løsningene til lokale behov. 

COWI har en egen samfunnsøkonomiavdeling som de senere årene har utarbeidet flere sentrale analyser om transportøkonomi i Norge, hvor det er benyttet banebrytende metodikk og beregningsmåter. Innen transportøkonomi samarbeider COWI i Norge tett med det danske fagmiljøet. På den måten utveksles erfaringer og kompetanse, samtidig som det gir god kapasitet til å utføre alle typer oppdrag.

SIST OPPDATERT: 04.05.2016