Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Vann og miljø

Vann og miljø

Sikker vannforsyning, effektive avløpsløsninger og naturbaserte prinsipper for overvannshåndtering er en forutsetning for et velfungerende samfunn og den offentlige helse. 


Å balansere forholdet mellom miljø og natur, og behovet for kontinuerlig utvikling og vekst, er en hovedutfordring for de fleste organisasjoner og selskap. Hensynet til miljømessige og samfunnsøkonomiske påvirkninger får derfor stor oppmerksomhet i våre prosjektløsninger.

Våre tjenester spenner vidt og omfatter rådgiving, prosjektledelse og prosjektering. Vi er med fra planleggings, bygge- og anleggsfasen via drift til vedlikehold av systemene. I alle faser vurderes miljø, sikkerhet og økonomi.

Vårt fagmiljø jobber både nasjonalt og internasjonalt, vi har over 50 års utenlandserfaring fra mer enn 100 land. I tillegg til teknisk ekspertise bidrar vi med evalueringer og prosjektvurderinger, institusjonell rådgivning, miljørådgivning og konsekvensutredninger. 

Vil du vite mer?

Henrik Winther
Divisjonsdirektør
Vann og miljø
Tlf.: 903 66 252
hew@cowi.no

Utvalgte referanser

Vann og miljø

Relaterte tjenester

Støy Luftkvalitet