Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Vann og miljø / Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Foto: Jan Edvardsen / COWI AS

Godt arbeidsmiljø og færrest mulig negative miljøpåvirkninger er viktige faktorer for å skape en sunn og levedyktig virksomhet.

I henhold til Byggherreforskriften har både byggherre og den prosjekterende sine plikter. Et sikkert arbeidsmiljø med minst mulig negative miljøpåvirkninger er blant dem, og er viktige faktorer for å skape en sunn og levedyktig virksomhet. COWI har kompetanse og erfaring både som SHA-koordinator prosjektering (KP) og utførende (KU).

De vanligste tjenestene vi tilbyr er:

  • Utarbeide SHA-plan med risikovurdering
  • Praktisk SHA-arbeide ute på anlegg, koordinator utførende fase. 
  • Koordinering av byggherrens grensesnitt innen SHA
  • Koordinering av prosjekteringen iht. Byggherreforskriften, slik at de prosjekterende tar hensyn til hverandres planer og valg av arkitektonisk eller teknisk art. Sett i sammenheng ivaretar disse hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.
  • Oppfølging av SHA i prosjekteringsprosessen
  • Koordinering av utførelsesfasen iht. Byggherreforskriften, slik at entreprenørene tar hensyn til hverandres planer og valg, og at disse ivaretar hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
  • Etablering av nødvendig dokumentasjon for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.

SIST OPPDATERT: 28.06.2016