Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Vann og miljø / Vannmiljø

Vannmiljø

Natur_vannressurs 
 Foto: Jan Edvardsen/COWI AS.
Beskyttelse og bedre forvaltning av verdens naturressurser får stadig større opperksomhet. Å gjenskape naturen krever kunnskap om landskapets kulturhistorie, områdets utnyttelse gjennom tidene og om naturverdier – i kombinasjon med praktisk erfaring med tekniske løsninger.

COWI har gjennom mange års internasjonalt engasjement bidratt til en bedre forståelse av hvordan vi best mulig kan forvalte våre naturressurser, og hvordan vi kan få en mer rettferdig fordeling av de ressursene vi har til rådighet.

De sentrale tjenestene COWI tilbyr er bistand til utvikling av nasjonale og internasjonale miljøpolicier og reguleringer, tiltak for beskyttelse av miljøet og bedre forvaltning av naturressurser.

SIST OPPDATERT: 28.06.2016