Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Vann og miljø / Strategisk miljørådgivning

Strategisk miljørådgivning

Strategisk_miljoraadgiving 
 Foto: Jan Edvardsen/COWI AS.

Strategisk rådgivning er svært nyttig for å vurdere langsiktige effekter av egne tiltak og kunne forutsi fremtidige utfordringer.

Miljøstyring

COWI bistår virksomheter ved innføring av ulike miljøstyringssystemer, som ISO-sertifisering og Miljøfyrtårnsertifisering. Målet er vedvarende forbedring av virksomheters miljøinnsats ved å stille krav til systematisk, objektiv og regelmessig vurdering av effekten, samt å informere allmennheten. Sistnevnte viser at virksomheten tar ansvar for miljøet og samfunnet, som fører til et positivt omdømme overfor kunder, ansatte, markedet, myndigheter og andre interessenter.

Miljømessig due diligence 

Ved kjøp og salg av eiendom og virksomheter kan kjøper bli påført betydelige forpliktelser i tilknytning til miljømessige forhold. Det er derfor vanlig å gjennomføre en miljøkartlegging (Environmental Due Diligence) i forbindelse med slike transaksjoner. I en miljømessig due diligence vil COWI avdekke det potensielle ansvaret knyttet til forurensninger av jord, grunnvann og sedimenter på og rundt virksomheten, samt manglende overholdelse av regelverk.

Risikoanalyse

COWI gjennomfører ulike typer miljørisikoanalyser. Risikoanalyser for industri, da særlig virksomheter som representerer en miljøbelastning gjennom utslipp i luft og vann, støy og avfall, innebærer normalt en fullstendig gjennomgang av de aktiviteter som utgjør en potensiell fare for miljøet.

SIST OPPDATERT: 28.06.2016