Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Vann og miljø / Vann og avløp

Vann og avløp

VA teknikk 
 Foto: COWI AS.
Sikker vannforsyning, effektive avløpsløsninger og naturbaserte prinsipper for overvannshåndtering, er en forutsetning for et velfungerende samfunn og den offentlige helse.

For å sikre god samfunnsøkonomi legger COWI stor vekt på å kartlegge mulighetene for å kombinere og samordne VA-utbygging med annen infrastruktur. Eksempler på dette kan være fjernvarme, gass, kabaleanlegg og søppelsug.

COWIs tverrfaglige plattform og kompetanse innen VA og overvann er rettet mot valg av prosessløsninger, planlegging og prosjektering av behandlings- og renseanlegg, utarbeidelse av tilbudsgrunnlag og SHA-planer, kontrahering av leverandør og entreprenør, samt prosjekt- og byggeledelse i anleggsfasen.

Noen av tjenesteområdene våre er overvannshåndtering, vannforsyning, klimasikring, hydraulisk modellering, kloakkrenseanlegg, styring og overvåkning, avløpssanering, no dig, biogassanlegg, naturbaserte VA-løsninger og utslippsledninger.   

SIST OPPDATERT: 12.12.2016