/ Skip Navigation LinksOm COWI / Strategi

Strategi

COWI i Norge skal være ledende innen rådgivning og prosjektering, basert på kundeforståelse og kompetanse.

Vår visjon

Skape bærekraftig grunnlag for morgendagens samfunn.

Vår misjon

Skape merverdi for kunder, brukere og samfunnet som helhet gjennom kompetanse, kapasitet og 360° tilnærming.

Verdier og holdninger

Høyt profesjonelt og etisk nivå tett forbundet med forretnings-orientert tenking.

Vi handler med troverdighet og integritet i alle henseender.

Våre verdier er forankret i måten vi arbeider på og omgås
hverandre i hverdagen.


  

SIST OPPDATERT: 05.01.2018